tsss

Velkommen til Ringsaker og Omegn Begravelsesbyrå

Når vi som mennesker møter ukjente ting eller kommer opp i vanskelige situasjoner er det for oss godt å kunne finne andre som kanskje kjenner til situasjonen og hva som eventuelt må eller kan gjøres i møte med den. Det er mange spørsmål som dukker opp i møte med døden. Kanskje det første som dukker opp er spørsmålet Hva nå? Hvordan skal vi gjøre dette, hvilke muligheter finnes, hvem må involveres o.s.v. Som nærmeste pårørende kommer oftest døden uventet. Samme om avdøde var syk lenge eller kort tid eller kanskje ikke syk i det hele tatt så er vi som oftest ikke forberedt på hva som møter oss. Og om vi er forberedt så blir det ofte ikke slik vi hadde tenkt allikevel. Det vil være godt å kunne sørge og bearbeide sine følelser og tanker uten å bekymre seg for alle disse gjøremål som må gjøres. Les mer

Hva med å tenke tema - vi kan hjelpe deg å sette preg på begravelsen